امروز شنبه, 02 شهریور 1398 - Sat 08 24 2019

منو

شعر عزت و ذلّت با گویش زفره ای

شعر عزت و ذلّت با گویش زفره ای

شاعر آقای قاسم قادری زفره ای
موضوع : عزت و ذلّت ، در دست خداست

اگِر خدا گوبوش هِتو
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
اِگر جی گوش پِچ گیرو
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
عِزَتُ و ذِلَتِ آدِم
دَستِ خُدایِ عالِمُو
یکیش کُو گو بالاش نیوُ
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
نَمرود و زُرو مَن مَنوُش
کَپ کَپِه ها و دَم دَموُش
وقتِ کُو گوش وَروش خُوسو
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
مو کارُموُ هِمِش به او وَهَشت
ذَره موُ به مُو
خدای مُو خویوش زُونو
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
اِگِر تموم مِردُ و ژَن
به دشمنیم جی گِردِ بِن
دَست خدا کُو پُشتَمو
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت
بو تا بِشِم طِرِف خُدا
خدا خدا کِرِم خو یا
کوُ غیر ذات پاکِ اوُ
ایِچکی نِشو کارِ ِ بِکَرت

 

شاعر آقای قاسم قادری زفره ای

 

نظر خود را اضافه کنید.

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • 345c18d18b58c75f331408eed410e15d?s=100&d=mm شعر عزت و ذلّت با گویش زفره ای

    مهمان (سعید)

    خیلی خواندن این شعر سخته

افتخارات سایت روستای زفره

iranwebfestival    rasaneh

عضویت در خبرنامه