امروز یکشنبه, 06 آذر 1401 - Sun 11 27 2022

منو

اطلاعات آماری روستای زفره طبق سرشماری سال 1385

اطلاعات جمعیت

تعداد خانوار ۵۸۱
جمعیت ۱۶۸۹
مرد ۸۰۶
زن ۸۸۳
مرد ۶ سال وبیشتر ۷۳۹
زن ۶ سال وبیشتر ۸۱۹
مرد ۱۰ سال و بیشتر ۷۰۶
زن ۱۰ سال و بیشتر ۷۸۰
مرد ۱۰-14 ساله ۱۶۹
زن ۱۰-14 ساله ۱۶۵
مرد ۱۵-29 ساله ۲۵۵
زن ۱۵-29 ساله ۲۴۵
مرد ۳۰-64 ساله ۲۶۴
زن ۳۰-64 ساله ۲۹۸
مرد ۶۵ ساله و بیشتر ۱۱۸
زن ۶۵ ساله و بیشتر ۱۷۵
زن ۶۵ ساله و بیشتر ۱۷۵

سطح سواد

مرد با سواد ۵۶۳
زن با سواد ۴۶۶
مرد محصل ۱۱۲
زن محصل ۱۵۴اشتغال در روستا

مرد شاغل ۴۴۳
زن شاغل ۱۱۵
مرد بیکار ۲۳
زن بیکار ۲ازدواج

دارای همسر ۸۹۶
بی همسر براثرفوت ۱۵۶
بی همسر براثرطلاق ۲۱
هرگز ازدواج نکرده ۴۱۲آموزشی/فرهنگی/ورزشی

دبستان دارد
مدرسهٔ راهنمایی پسرانه دارد
مدرسهٔ راهنمایی دخترانه دارد
مدر سهٔ راهنمایی مختلط ندارد
دبیرستان پسرانه ندارد
دبیرستان دخترانه دارد
کتابخانه عمومی ندارد
مکان ورزشی نداردمذهبی

مسجد دارد
امامزاده ندارد
سایر اماکن مذهبی مسلمانان ندارد
اماکن مذهبی سایر ادیان نداردسیاسی/اداری

شورای اسلامی روستا دارد
مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارد
شرکت تعاونی روستایی داردارتباطات

صندوق پست دارد
دفتر پست دارد
دفتر مخابرات دارد
دسترسی عمومی به اینترنت دارد
دسترسی به وسیلهٔ نقلیهٔ عمومی دارد
دسترسی به روزنامه و مجله نداردراه آبادی

راه زمینی (بجز راه آهن) جادهٔ آسفالته
راه آهن ندارد
راه آبی نداردسکونت روستا

وضع سکونت آبادی دارای سکنهٔ دائمیآب/برق/گاز/تلفن/موبایل

برق دارد
گاز لوله کشی دارد
آب لوله کشی دارد
تصفیه آب/موبایل داردبهداشت و درمان

حمام عمومی دارد
مرکز بهداشتی و درمانی دارد
داروخانه دارد
خانهٔ بهداشت دارد
مرکز تسهیلات زایمانی ندارد
پزشک دارد
دندانپزشک دارد
دندانپزشک تجربی یا دندانسازی ندارد
بهیار یا مامای روستایی ندارد
بهداشتیار دارد
بهورز دارد
دامپزشک ندارد
تکنسین دامپزشکی نداردبازرگانی و خدمات

فروشگاه تعاونی دارد
بقالی دارد
نانوایی دارد
گوشت فروشی دارد
قهوه خانه دارد
بانک ندارد
تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی دارد

منبع

نظر خود را اضافه کنید.

0
  • هیچ نظری یافت نشد

افتخارات سایت روستای زفره

iranwebfestival    rasaneh

عضویت در خبرنامه

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید